Pomagamy w produkcji mleka od 1994r.

  • Polski Wybierz język
  • Russian Wybierz język
  • Bulgarian Wybierz język
  • Lithuanian Wybierz język
  • Spanish Wybierz język
  • Ukrainian Wybierz język
  • Romanian Wybierz język
  • English Wybierz język

do adresu www  Właściwy wychów młodzieży, pozwala hodowcy na uniknięcie strat zarówno w postaci niedostatecznego wzrostu i rozwoju zwierząt w pierwszych okresach życia, chorób, które mogą mieć swój wpływ przy póżniejszym użytkowaniu zwierząt oraz niestety padnięć.  Jednym z najważniejszych czynników wpływających na odpowiednią kondycję cieląt, obok wpływu środowiska jest prawidłowe ich żywienie w poszczególnych okresach rozwoju. Pod pojęciem żywienia należy rozumieć nie tylko odpowiedni zestaw i ilość pasz jakie stosujemy. Bardzo istotna jest także forma podania i higiena. 

 

 

boks cielaki broszura