Pomagamy w produkcji mleka od 1994r.

 • Polski Wybierz język
 • Russian Wybierz język
 • Bulgarian Wybierz język
 • Lithuanian Wybierz język
 • Spanish Wybierz język
 • Ukrainian Wybierz język
 • Romanian Wybierz język
 • English Wybierz język

W ramach poddziałania PROW- ''WSPARCIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH'' Kolejny raz rolnicy-hodowcy mają możliwość i szansę skorzystać z dotacji na modernizację i rozwój produkcji mleka krowiego w ramach PROW.

do adresu www W ramach inwestycji związanych z rozwojem produkcji mleka krowiego istnieje możliwość zakupu i sfinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji (przez osoby wspólnie wnioskujące lub młodego rolnika wynosi ona 60% kosztów kwalifikowalnych; nie więcej jednak niż 500 tys. zł na jednego Beneficjenta i jedno gospodarstwo)[1] w halę udojową lub udój do rurociągu.Wszystkie dostępne w ofercie Polanes systemy udojowe, zarówno hale jak i instalacje z rurociągiem mlecznym, są kwalifikowalne i mogą być przedmiotem inwestycji oraz refundacji w ramach PROW. W celu zwiększenie rentowności inwestycji i niższych kosztów wejścia w inwestycję albo zwiększenia jej zakresu rzeczowego, firma przygotowała specjalne ceny, jeszcze korzystniejsze niż dotychczasowe i tak:

 

 • Hala 2 x 4 Rybia Ość z pulsatorami elektronicznymi z funkcją stymulacji i masażu
 • już od 59 000,00 zł brutto z montażem,
 • Hala 2 x 4 Rybia Ość z systemem pomiaru mleka i zdejmowaniem aparatów udojowych
 • już od 86 600,00 zł brutto z montażem,
 • Hala 2 x 6 Rybia Ość z systemem pomiaru mleka i zdejmowaniem aparatów udojowych, przygotowana do rozbudowy o system zarządzania stadem
 • już od  115 000,00 zł brutto z montażem,
 • Instalacja przewodowa z rurociągiem mlecznym na 30 krów i 3 aparaty udojowe, (w tym 1 z pomiarem mleka)  
 • już od 45 000,00 zł brutto z montażem.

 

TYLKO TERAZ TWOJA INWESTYCJA NAJKORZYSTNIEJSZEJ CENIE !

 

Jak widać, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Polanes nie podnosi cen na swoje wyroby korzystając z  „efektu PROW” na rynku, ale wręcz je obniża w trosce o podniesienie  standardu hodowli w Polsce i satysfakcję użytkowników marki Polanes. Nasza marka już od ponad 20 lat wspiera hodowców i tak jest też tym razem. W celu jednak podniesienia prawdopodobieństwa pozytywnego ocenienia wniosku proponujemy kontakt z naszymi doradcami http://polanes.com.pl/pl/kontakt  i ustalenie szczegółów.

do adresu www Jak przekonują specjaliści Polanes, warto również pomyśleć o oszczędności energii elektrycznej i racjonalności gospodarowania nią w gospodarstwie, a uczynić to można wyposażając instalację w falownik, który oprócz ograniczenia zużycia energii elektrycznej umożliwia również oszczędniej zużywać olej i podzespoły w agregacie podciśnieniowym.

W obszarze b, a więc obejmującym – rozwój produkcji mleka krowiego o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów według poniższych kryteriów[2]:

 

1) jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby krów mlecznych w stadzie:

a) o co najmniej 10 i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1 punkt,

b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty,

c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty,

d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty,

e) powyżej 50 sztuk, przyznaje się 5 punktów;

 

2) jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów mlecznych w stadzie będzie większa niż:

a) 30 sztuk i nie większa niż 50 sztuk, przyznaje się 1 punkt,

b) 50 sztuk i nie większa niż 100, przyznaje się 2 punkty,

c) 100 sztuk, przyznaje się 3 punkty;

 

3) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego PROW 2014– 2020

– przyznaje się 2 punkty, z tym że w przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007 – przyznaje się 4 punkty;

 

4) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat, przyznaje się 3 punkty;

 

5) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, przyznaje się maksymalnie 5 punktów (tutaj właśnie doskonale wpisuje się falownik Polanes).

 

Mając to na uwadze zachęcamy do zapoznania się z ofertą Polanes na hale udojowe i instalacje z rurociągiem mlecznym, a przede wszystkim do skorzystania z wyjątkowej oferty na PROW, jaką Polanes specjalnie przygotował dla swoich dotychczasowych, jak i nowych Klientów. Zapraszamy do współpracy http://polanes.com.pl/pl/kontakt i inwestowania w rozwój swojego gospodarstwa z nami. Nasi specjaliści czekają na kontakt. 


[1] Na podstawie Wytycznych do Programu ARiMR – szczegółowe informacje - http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/modernizacja-gospodarstw-rolnych.html 

[2] Szczegółowe informacje uzyskać można w terenowych oddziałach ARiMR oraz na stronie http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/modernizacja-gospodarstw-rolnych.html