We make milk production easier since 1994

  • Polski Choose language
  • Russian Choose language
  • Bulgarian Choose language
  • Lithuanian Choose language
  • Spanish Choose language
  • Ukrainian Choose language
  • Romanian Choose language
  • English Choose language

Precyzyjne i regularne ważenie krów pozwala na analizę potrzeb krów w odniesieniu do uzyskiwanej wydajności mlecznej. Przedstawiamy pierwsze w Polsce rozwiazanie obejmujące wagę współpracującą z boksem paszowym i systemem zarządzania stadem.

 

 

 

wzor waga kg dex