We make milk production easier since 1994

  • Polski Choose language
  • Russian Choose language
  • Bulgarian Choose language
  • Lithuanian Choose language
  • Spanish Choose language
  • Ukrainian Choose language
  • Romanian Choose language
  • English Choose language

do adresu www  Jednym z podstawowych warunków zapewnienia dobrostanu zwierząt i wysokiej produkcji mleka jest utrzymanie prawidłowej wentylacji.

Mikroklimat panujący w budynkach inwentarskich ma ogromny wpływ na zdrowotność i kondycję zwierząt, jak również na wydajność mleczną bydła.

 

 

broszura wentylatory air fresh