We make milk production easier since 1994

  • Polski Choose language
  • Russian Choose language
  • Bulgarian Choose language
  • Lithuanian Choose language
  • Spanish Choose language
  • Ukrainian Choose language
  • Romanian Choose language
  • English Choose language

 

X

W zależności od wielkości stada kóz  POLANES oferuje zmechanizowanie udoju w różnym stopniu zaawansowania technologicznego. Proste dojarki bańkowe przeznaczone są do obsługi niewielkich stad. Dla profesjonalnych hodowli proponujemy hale udojowe wyposażone w stół udojowo-paszowy oraz automatyzację udoju i komputerowe zarządzanie stadem. 

 

 

dojarka do kóz1