We make milk production easier since 1994

  • Polski Choose language
  • Russian Choose language
  • Bulgarian Choose language
  • Lithuanian Choose language
  • Spanish Choose language
  • Ukrainian Choose language
  • Romanian Choose language
  • English Choose language

W zależności od wielkości stada kóz  POLANES oferuje zmechanizowanie udoju w różnym stopniu zaawansowania technologicznego. Proste dojarki bańkowe przeznaczone są do obsługi niewielkich stad. Dla profesjonalnych hodowli proponujemy hale udojowe wyposażone w stół udojowo-paszowy oraz automatyzację udoju i komputerowe zarządzanie stadem. 

 

 

dojarka do kóz1

552c0d13592ca
552c0d1550c5b
komunikacja

 do adresu www Ability to monitor the animals and easy access to udders is ensured by rear milking system for sheep. Perpendicular stands equipped with feeding trough and a blockade make milking easy, ergonomic, and efficient. The parlours are equipped with a state—of-the-art system for measurement of milk volume and a system for automatic vacuum shut-off to avoid the undesired over-milking. POLANES equipment photo gallery >>